CSR

Corporate Social Responsibility

FN'S 17 verdensmål

Miljøbelastning

RÅSTOFUDVINDING:

Råstofudvinding bør foregå med lav forurening og miljøbelastning, både i nær- og fjernmiljø.

PRODUKTION:

En lav forurening og miljøbelastning er selvfølgelig ikke mindre vigtig i produktionen, hvor specielt bortskaffelse af forbrugte kemikalier i luft, jord og vandløb kan være en voldsom belastning for nær- og fjernmiljø (f.eks. tøj- og olieindustrien).

BORTSKAFFELSE:

Når man vurderer bæredygtigheden, er det vigtigt at betragte produktets totale livscyklus:

  • Kan produktet i rimelig grad genanvendes?
  • Vil bortskaffelsen af produktet forurene luft, jord eller grundvand?
  • Er produktet komposterbart eller i rimelig grad bionedbrydeligt?

Ressourceforbrug

CO2 belastning

Det er en helt afgørende faktor i et produkts bæredygtighedsegenskaber, at det ikke er CO2 positivt, dvs. i produktion eller brug belaster CO2 indholdet i atmosfæren og dermed bidrager til opvarmningen af kloden.

Helt optimalt bør det selvfølgelig tværtimod bidrage til en nedbringelse af atmosfærens CO2 indhold.

De helt store syndere her er eksempelvis ikke-genbrugte fossile plastprodukter som f.eks. PVC  i modsætning til f.eks. bioplast og genbrugsplast.

I forhold til belastningsgraden er produktets levetid afgørende, da ethvert kulstofholdigt produkt fungerer som et kulstofdepot i hele sin levetid.

Show, don’t tell

Hvad gemmer sig bag løftet om social ansvarlighed?