Materialer

Herunder finder du en beskrivelse af de materialer, der indgår i de produkter BRANDPIT leverer:

GLAS

Glas er et bæredygtigt og ressourceeffektivt materiale, der giver store miljømæssige fordele. Det er fremstillet af naturlige råmaterialer såsom sand og glasaffald, der kan genbruges igen og igen.

På minussiden forbruges der store mængder energi til såvel fremstilling som genanvendelse, så bæredygtigheden er i høj grad afhængig af energikilden i fremstillingsprocessen.

Selv når glas ikke ender til genanvendelse vil det pga. sin naturlige sammensætning og manglende evne til at de-komposterer ikke udlede skadelige materialer i miljøet.

MESSING

Messing er en legering fremstillet af en blanding af kobber og zink.
Det er et stærkt materiale, som er rustbestandigt, slidstærkt og nemt at bearbejde.

Messingindustrien rundt om i verden afhænger af genbrug af messingskrot for at kunne overleve, da materialet er for kostbart til at smide væk.

Da nye varer i messing normalt er fremstillet af genvundet skrot, kan messing alt i alt betragtes som et bæredygtigt materiale.

KORK

Kork er et meget bæredygtigt materiale, der er både vedvarende, genanvendeligt og komposterbart. Kork stammer fra korkegen, der bl.a. gror i hele middelhavsregionen.

Kork kan høstes hvert år på samme træ, hvilket gør det til en praktisk talt uudtømmelig ressource. Det er estimeret, at alene den Portugisiske andel af korkressourcerne, vil kunne tilfredsstille efterspørgslen globalt dette århundrede ud.

Kork har nogle storartede naturlige egenskaber; Høj slidstyrke, isoleringsevne, modstandsdygtighed overfor varme (en korkeg kan overleve en skovbrand).

Korkegeskove understøtter et af de højeste niveauer af biodiversitet sammenlignet med andre skovtyper.

BAMBUS

Bambus er et meget bæredygtigt materiale (såfremt der dyrkes uden pesticider og kunstgødning).

Bambus fungerer som andre kulstofholdige materialer som CO2 depot, og er en af de hurtigst voksende planter i verden. Faktisk kan visse arter gro op til 4 cm i timen.

Opdyrket bambus stabiliserer jorden med sine rødder og forebygger erosion.
Den absorberer drivhusgasser og producerer mere end 35% mere ilt end en tilsvarende bevoksning af træer. Bambusskove understøtter en meget høj grad af biodiversitet.

Teknisk set er bambus en græsart, men med en højere trykstyrke end træ, mursten eller beton og en trækstyrke, der kan måle sig med stål.

GUMMI (NATURGUMMI/LATEX)

Gummi er en vedvarende ressource høstet fra gummitræet, som umiddelbart kan betragtes som en bæredygtig afgrøde.

Det skal dog nævnes at der ofte er lokale miljøforhold og dårlige arbejds- og lønforhold forbundet med produktion og høst.

GENBRUGSGUMMI

Genbrugsgummi er et meget bæredygtigt materiale, der ikke kræver høst af gummi, men i stedet består af gummi, som allerede er i cirkulation.

Dermed deponeres det indeholdte kulstof og friholder atmosfæren fra CO2 forurening.

PLASTPRODUKTER

Miljø-alternativer til den traditionelle plastpose er fx:

Bioplast PLA-biofolie/Bio Flex.

Ved bioplast forstås plastik fremstillet af biomasse, f.eks. majs eller kartofler.

Bioplast er, sammenlignet med fossilt plast, relativt bæredygtigt, da det indeholdte kulstof er en del af det recirkulerende kulstof i vores økosystem.
I modsætning til almindelig plastik, som er fremstillet på olie og gas, hvilket efter endt livscyklus, betyder en yderligere tilførsel af CO2 til atmosfæren.

Bioplast er ligesom polyethylen bionedbrydelig, men er kun industrielt komposterbart. Bioplast kan være velegnet til fødevarer.

Hvis ikke genbrug af bioplast er muligt, er det vigtigt, at den bliver sendt til forbrænding, hvilket også er normen i Danmark. Ved ilt-fri kompostering er der risiko for udvikling af methan, en yderst skadelig drivhusgas.

Genbrugsplast LDPE (regenereret genbrugsplast).

Produktet kan recirkuleres og genbruges igen og igen.

Genbrugsplast er – dets fossile oprindelse til trods – et bæredygtigt materiale. Plast har et ekstremt højt kulstofindhold, så genbrugsplast fungerer som kulstofdepot. Bliver plast ikke genbrugt, vil det enten nedbrydes til CO2 og dermed bidrage til drivhuseffekten, eller ende op som forurenende affald. Organisationen Plastic Oceans Foundation vurderer, at der havner over 8 millioner ton plastik i verdens have hvert år.

I Danmark bliver næsten alt vores plast genanvendt. Det genbruges til nye produkter, eller også bliver der udvundet energi på forbrændingsanlæg – til forskel fra de fleste andre EU-lande, hvor det meste havner på lossepladser.

Genbrugsplast Grøn LDPE (fremstillet af sukkerrør).

Produktet kan erstatte alle de Fossile PE-produkter. Grøn LDPE er markant CO2-reduceret og kan recirkuleres igen og igen.

STÅL OG JERN

Stål udvindes af jernmalm tilsat kulstof, hvilket gør det til et stærkere og mere holdbart produkt end jern. Produktion af stål er i sig selv ikke bæredygtig (på nuværende tidspunkt), da der bliver produceret store mængder CO2 fra fossile materialer i processen.

Stål giver mulighed for gentagen genbrug af utallige produkter – fra papirclips til bilkomponenter og jernbanespor og er desuden meget robust og slidstærkt, hvilket giver en ekstra dimension til bæredygtigheden.

Når stål produceres, er dets livscyklus potentielt uendelig, fordi det er let at sortere fra andet materiale og affald, med magneter og er 100% genanvendeligt uden tab af kvalitet. Derfor kan stål/jern i praksis betragtes som en både bæredygtig og vedvarende ressource.

TRÆ TIL PAPIRFREMSTILLING

Det meste papir der benyttes i Nordeuropa, kommer fra bæredygtige skovbrug, hvor der genplantes flere træer, end der fældes. Således har skovarealerne i Europa vækstet i over 100 år pga. ansvarlighed i træindustrien. Samtidig har vi i Danmark en meget høj andel af genbrug, herunder indsamling af genbrugspapir, der i nogle sammenhænge giver den mindste miljøbelastning.

Træets bæredygtighed er først og fremmest afhængig af reproduktionsgraden. FSC-mærket (Forest Stewardship Council) er en garanti for træ, du kan købe med god samvittighed. I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC certifikatet en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Forest Stewardship Council mærker kun træ fra skove, der drives bæredygtigt.

Træ kan godt være bæredygtigt produceret, selvom det ikke er certificeret, men det er som forbruger svært at sikre sig, at det er tilfældet.

Andre steder, herunder mange steder i troperne, er skoven i tilbagegang og ryddes eller overudnyttes til fordel for landbrug, minedrift og tømmerproduktion, på mange måder den samme udvikling, Danmark selv var igennem indtil for 200 år siden.

Flere steder foregår det endda i strid med oprindelseslandets egen lovgivning. Ved at vælge bæredygtigt træ, kan man som forbruger være med til at sikre skovens langsigtede produktion, samtidig med at der tages en række andre nødvendige hensyn i skovdriften.

Læs mere om

BÆREDYGTIGHED

Miljø- og klimapolitik, ligger højere og højere i forbrugernes og virksomhedernes bevidsthed Klik her for at læse mere.

Læs mere

CSR

Vi favoriserer samarbejdspartnere der støtter FN’s Global Compact.

Læs mere